>

เอกสารประกอบการชี้แจงการแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 
ข่าวน่าสนใจ
 
  รูปภาพความร่วมมือของบุคลากรในกิจกรรมการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2558
 
  ประกาศกระบวนงานมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการเพิ่มเติม ปี 2553
 
 

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย (กลุ่ม1)ปี 2548-2551


 

เวปไซด์นี้ดูแลโดย สำนักงาน ก.พ.ร.มก.

ชั้น 7 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. โทร 02-940-7199 หรือ 4775

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเรียกดูคู่มือกระบวนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ขั้นตอนการเลือกดูกระบวนงาน

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือก ดูตามหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือก สำนกงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นตอนที่ 4 คลิกเลือก กระบวนงาน


 
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่หน่วยงานต้องดำเนินการ
 
คู่มือการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำหรับคณะ สถาบัน สำนัก (เนื้อหา)
 
คู่มือการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำหรับคณะ สถาบัน สำนัก (ภาคผนวก)  
  ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook ของ สำนักงาน ก.พ.ร.มก. 
     

 

 
 
   
  หน้าหลัก l ข้อมูลของ ก.พ.ร. มก. l คณะกรรมการ ปฏิทินการดำเนินงาน l เอกสารเผยแพร่ l แบบฟอร์ม l Links

Copyright 2004  Kasetsart University All rights reserved. Support 800 x 600 resolution.